Fransız kulak burun boğaz hekimi ve aynı zamanda genel cerrahtır. Berard Methodu nu geliştirmiştir.

1950 li yıllarda Dr.Guy Berard ın işitme problemi yaşaması, yapılan müdahalelerin yetersiz kalması sonucu eareducator adlı cihazı geliştirerek sorununu çözmüştür.

Yaptığı uygulamaya Berard Methodu adını vermiştir.

Terapi veya tedavi değildir. EĞİTİM dir. İşitme kanalı kullanılarak, işitme düzeneği ve ilgili merkezlere yaptırılan egzersizdir.

Sesler bir sağ bir sol kulaktan inceltilerek ve kalınlaştırılarak ve de yükseltilip alçaltılarak işlenmiş veya filtrelenmiş olarak verilmektedir. 30 - 15000 hz aralığında geniş bir yelpazede ses dalgaları verilir. İşitme sistemi ve ilintili olduğu sistemler uyarılır.

Bilindiği üzere sol beyin yarım küremiz dil ve konuşma, işitsel algılama, matematik, muhakeme yapma, mantık yürütme, sözel zeka ve bellek, akademik becerilerde; Sağ beyin yarım küremiz ise daha çok görsel-uzaysal yetilerde, resim, müzik, yer yön bulma becerilerinde özelleşmişlerdir

Vücudumuzda çapraz temsil durumu söz konusudur. Bu mantıkla bakıldığında beynin sol tarafının direk ve en kısa sürede aktive edilmesi ve bu bölgeye odaklanılması için işitsel uyaranların sağ kulaktan alınması gerekir.

Eğitimdeki amaç da sağ kulağın dinleme kulağı olarak eğitilerek, sol hemisferin tekrar organize edilmesidir. Sol hemisferin daha baskın kılınmasıdır.

30 - 35 dakikalık dinletiler şeklinde 20 oturum düzenleniyor. Genellikle arka arkaya 10 veya 20 günlük uygulama yapılıyor. Hafta sonları ara verilebilir. Eğitim sırasında farklı müzikler dinletilir.

Gelişim dokuz aya yayılıyor. Dokuzuncu ayda ulaşabileceği en yüksek seviyesini buluyor.

 Kazanımlar kalıcılık gösteriyor. Unutulmamalı bilgi kullanılmadığı zaman unutulacaktır. 

Eğitimin 14. dinletisinden sonra ufak değişimler gözleyebilirsiniz. Asıl sonuçlar 6. haftadan sonra görülmeye başlanır. 9 aya kadar bu değişimler devam etmektedir.

Burada önemli olan sizin beklentiniz ile sizin veya çocuğunuzun mevcut performans düzeyleridir. Dolayısıyla uzman ile görüşüp birlikte karar verilmelidir.

En az altı aylık süreç geçtikten sonra tekrar yaptırabilirsiniz.

Yapılan klinik çalışmalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.


Yaygın gelişimsel bozukluk,

Psiko-motor gelişim geriliği,

Gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu,

Ruhsal-duygusal bozukluklar,

Artikülasyon ve ses bilgisel bozukluk,

Kekemelik,

Gelişimsel dil bozukluğu,

Davranış bozukluğu sergileyenler,

İşitme engelliler,

Akademik performansını, okul başarısını arttırmak isteyenler,

Öğrenme güçlüğü,

Dikkat, konsantrasyon, odaklanmada güçlük,

Dikkat dağınıklığı,

Öğrenme, okuma, yazma,  algılama, yorumlama, planlama ve organizasyon da zorluk,

Hiperaktivite ve/veya Dikkat Eksikliği,

Özgüven eksikliği, içe kapanıklık,

Cerebral palsi, (ataksik-atetoit),

Sınav stresi, endişe ve kaygı yaşayanlar,

Parkinson hastalığı,

TEOG / LGS /LYS/ KPSS / YDS / Sınav Grupları,

Kulak çınlaması (tinnitus), 

Seslere hassasiyet,

Afazi (dil yetisi kaybı),

Apraksi- gelişimsel dispraksia (planlama ve organize etme yetisi kaybı veya bozukluğu),

Kişisel gelişim elde etmek isteyen yetişkinler  (  iyi ruh hali,stres ile baş etme, planlama ve organizasyon, iyi bir özgüven,kendini ifade etme vb.)


Cd evde dinlenirse aynı etkiyi yaratmaz. Müzik cihazda özel olarak işlenmiş bir müzik olup çoğu kez öğrenciden ‘bu cd bozuk’ tepkisi gelir. İşte mozart etkisi dediğimiz konsantrasyon, odaklanma ve tüm etkilerin ortaya çıkması bu cızırtılar ya da frekans değişimleridir.

Antibiyotik ve türevlerinin eğitim süresince kullanılmaması gerekir. Diğer ilaç gruplarının kullanılmasında her hangi bir sakınca yoktur.

Berard işitsel algı eğitimi, normal eğitim, özel eğitim, ya da öğrenim öncesi durumda eğitime hazırlayıcı bir eğitimdir, denebilir. Algının en üst seviyesine gelerek eğitim, özel eğitim ve öğrenimde öğrencinin en iyi sonucu alması için uygulanır. Diğer eğitimlerle kombine edildiğinde daha etkili sonuçlar çıkacaktır.

3 yaşın üzerindeki herkes eğitime katılabilir.